Název roty E, 44ALA

Vznik názvu roty E, 44th Alabama Regiment

Co. E "Sallie Ratcliffe Guards"

Pojmenování jednotek bylo odvozeno od místa jejich vzniku(Montgomery Guards), vlastenecké nálady(The Southern Star Guards)zřizovatele, velitele nebo některé historické osobnosti, jak lokální, tak i národní (Washington Guards Co.B). Nábor dobrovolníků probíhal vyvěšením náborového plakátu, veřejnou vyhláškou nebo prostým inzerátem v novinách. Všechny měli podobná znění, obrana domova nebo apelace na vlastenectví. Někteří se zapsali z vlasteneckého přesvědčení, další toužili po dobrodružství, jiní šli pouze za finanční odměnou. Inzerát nebo plakát informoval zájemce o názvu jednotky, výši odměny za službu, délku úpisu a místo kde se mohl zájemce zapsat. Stejným způsobem, byla 5. dubna 1862 ve městě Montevallo založena jednotka "Sallie Ratcliffe Guards" neboli rota E, 44. Alabamského pluku. Výzvu k zápisu vyslyšeli muži z okrsků Autuga, Bibb, Covington, Dallas, Jefferson, Macon, Mobile, Montgomery, Shelby, Sumter, Talladega a Tuscaloosa.

autor Pvt. Thomas R. Badger


Nepřihlášený